ไม้ปาร์เก้

         ไม้ปาร์เก้หลากหลายแบบมีพร้อมให้คุณได้เลือกสรรแล้วที่เอเชียวู้ด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ไม้ตัวจริง

โดยสินค้าไม้ปาร์เก้ของเรามีดังต่อไปนี้
1. ปาร์เก้ไม้สัก
2. ปาร์เก้ไม้มะค่า
3. ปาร์เก้ไม้แดง
4. ปาร์เก้ไม้เต็ง
5. ปาร์เก้ไม้ตะเคียน
6. ปาร์เก้ไม้ประดู่
7. ปาร์เก้ไม้ตะแบก
8. ปาร์เก้ไม้เบญจพรรณ
9. ปาร์เก้ไม้ยางพารา
10. ปาร์เก้ไม้เมเปิ้ล
11. ปาร์เก้ไม้ไว้ท์เอส
12. ปาร์เก้ไม้ไว้ท์โอ๊ค
13. ปาร์เก้ไม้บีช
14. ปาร์เก้ไม้โมเสด

ขนาดมาตรฐานของไม้ปาร์เก้
1x2x10″
1x2x12″
1x4x12″
1x4x14″
1x4x18″
1x4x0.60เมตร
1x4x1.00เมตร