ไม้ระแนง

         เรามีไม้ระแนงสำหรับใช้ทำรั้ว ทำแผงบังแดด ไม้ระเบียง ไม้พื้น ไว้บริการคุณ ด้วยไม้ระแนงคุณภาพ มีมาตรฐาน เกรดอย่างดี ทำจากไม้แดง ตะแบก ไม้เต็ง ไม้สัก ไม้รกฟ้า ไม้ตะเคียน โดยมีขนาดดังนี้

ขนาดไม้แดง

1” x 6” x 2.00 M.

1” x 6” x 3.00 M.

ขนาดไม้ตะแบก

1” x 2” x 1.00 M.

1” x 2” x 1.50 M.

1” x 2” x 2.00 M.

ขนาดไม้เต็ง, ไม้ตะเคียน, ไม้แดง (งานไม้ระแนงพื้น)

1” x 4” x 2.00 M.

ขนาดไม้เต็ง, ไม้ตะเคียน, ไม้แดง (งานไม้ระแนงผนัง)

1” x 2” x 2.00 M.

รั้วไม้แดงขนาดยอดนิยม

1” x 4” x 2.00 M.

1” x 4” x 1.20 M.

1” x 4” x 1.50 M.